سوالات

صمیمانه منتظر نظرات شما هستیم

 

در جهت بهبود عملکرد هتل و رضایت مسافرین محترم صمیمانه منتظر نظرات و انتقادات شما هستیم

سؤالات متداول

سؤالات متداول کاربران
قوانین و جریمه کنسلی هتل

اگر کنسلی کمتر از 12 ساعت قبل از ورود انجام شود، جریمه معادل هزینه 100 درصد اقامت شب اول است.

اگر کنسلی کمتر از 24 ساعت قبل از ورود انجام شود، جریمه معادل هزینه 100 درصد اقامت شب اول است.

اگر کنسلی در زمانی بین 24 تا 48 ساعت قبل از ورود انجام شود، جریمه‌‌ای لحاظ نمی‌شود.

اگر کنسلی بیشتر از 48 ساعت قبل از ورود انجام شود، جریمه‌‌ای لحاظ نمی‌شود.

قوانین و جریمه کنسلی هتل دریتا قشم در زمان شلوغی

اگر کنسلی کمتر از 12 ساعت قبل از ورود انجام شود، جریمه معادل هزینه 100 درصد اقامت شب اول است.

اگر کنسلی کمتر از 24 ساعت قبل از ورود انجام شود، جریمه معادل هزینه 100 درصد اقامت شب اول است.

اگر کنسلی در زمانی بین 24 تا 48 ساعت قبل از ورود انجام شود، جریمه معادل هزینه 100 درصد اقامت شب اول است.

اگر کنسلی در زمانی بیشتر از 48 ساعت قبل از ورود انجام شود، جریمه معادل هزینه 50 درصد اقامت شب اول است

هزینه های جانبی

هزینه اقامت کودک کوچک‌تر از دو سال رایگان است.  

هزینه اقامت کودک دو تا پنج سال نیم‌بهاست.  

نرخ مهمان داخلی و خارجی، یکسان است.

نظرات و پیشنهادات