1

هتل هوشمند دریتا

چرا هتل  تمام هوشمند دریتا  بهترین گزینه اقامت در قشم است؟

منظره دوست داشتنی

بهترین نما از دریای نیلگون خلیج فارس و نمایشی از  اجزیره زیبای قشم

هتل هوشمند دریتا

تجربه ای تمام هوشمند در هتل دریتا قشم 

آسایش و راحتی بی نظیر

در هتل هوشمند دریتا تجربه خاص از آسایش و راحتی را تجربه خواهید کرد

مهمان نوازی

در هتل هوشمند دریتا همیشه و در هر شرایط حق با مسافرین مجموعه می باشد

تنها هتل تمام هوشمند در جنوب کشور

هتل دریتا دارای ۸ طبقه و 62 اتاق متر 

DORITA HOTEL

دریتا انتخابی هوشمندانه

DORITA ROMS

خدمات هتل هوشمند دریتا

روف گاردن با ویو دریا

هتل هوشمند دریتا مجهز به روف گاردن
با ویو دریا

آشپزخانه صنعتی

هتل هوشمند دریتا مجهز به آشپز خانه صنعتی

پارکینگ سرپوشیده

هتل هوشمند دریتا مجهز به پارکینگ سرپوشیده

لاندری

در هتل هوشمند دریتا مجهز به لاندری روم تمام صنعتی

گشت های اختصاصی

ارایه خدامت گردشگری در جزیره زیبای قشم

مجموعه های پذیرایی

هتل هوشمند دریتا مجهز به کاف و رستوران